Luft/Vattenvärmepumpar

Luftvattenvärmepumpar är mest lämpliga där det är långt till berg eller där du inte får borra.

Luftvattenvärmepumpar är ett heltäckande system, men med lite mer el-tillskott än bergvärme.

Nibe luft/vattenvärmepump

– Klarar kyla ner till -25°C

Med en NIBE luft/vattenvärmepump kan du sänka uppvärmningskostnaden med upp till 70 %, beroende på var du bor, bostadsyta, val av värmepump och om du använder kylfunktion eller inte. Här använder vi utomhusluften, en av naturens kostnadsfria och förnybara energikällor med minimala CO2-utsläpp. Den ovanligt höga verknings­graden gör att en investering av en luft/vattenvärmepump återbetalar sig snabbt och ger dig en trygg försörjning av värme och varmvatten, anpassad till vårt Nordiska klimat.

Vill du veta mer om våra luft/vattenvärmpumpar?

Ring oss redan idag!

Fyll i ditt mobilnummer och klicka på skicka så ringer någon med mångårig erfarenhet av dimensionering och installation upp dig.

Skicka in ditt mobilnummer så ringer vi upp!

NIBE VVM 310

Flexibel inomhusmodul för system med NIBE:s luft/vatten värmepumpar.
Läs mer på NIBE.se

NIBE VVM S320

Flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar.
Läs mer på NIBE.se

NIBE VVM S325

Bottenkopplad, flexibel inomhusmodul för system med NIBEs luft/vatten värmepumpar.
Läs mer på NIBE.se

NIBE VVM 500

Flexibel inomhusmodul med inbyggd solslinga och solstyrning för system med NIBE F2300/F2030/F2040.
Läs mer på NIBE.se

NIBE F2040

Luft/vatten-värmepump som anpassar sig efter husets värmebehov och som arbetar ner till -20 °C.
Läs mer på NIBE.se

NIBE F2120

Ett genombrott i effektivitet
Luft/vatten-värmepump med ett SCOP-värde på mer än 5,0!*

Klassledande arbetsområde
Upp till 65°C framledningstemperatur.
Läs mer på NIBE.se

NIBE S2125

NIBE S2125-8/12 är den mest kraftfulla luft/vattenvärmepumpen från NIBE hittills.

Klassledande arbetsområde
Framledningstemperatur på upp till 75°C.
Läs mer på NIBE.se